частата прыслоўі

дома » частата прыслоўі

заўсёды>

звычайна>

часта>

часам>

то і>

часам>

не часта>

наўрад ці калі-небудзь>

рэдка>

ніколі

Facebook Каментарыі